Vzdelávacie programy predajných zručností

ZVLÁDANIE NEGATÍVNYCH EMOCIÍ
Strach, stres, napätieNa ľudí sú kladené stále väčšie a väčšie nároky, ktoré sú umocňované veľkou zodpovednosťou. Kvôli vysokému pracovnému tempu, ktoré spôsobuje stres, veľké možstvo ľudí časom vyhasína, niektorým sa rozpadávajú rodiny, pribúdajú zdravotné problémy, klesá výkonnosť a pocit spokojnosti.

Čítaj viac

VERBÁLNA A NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIAMnohí prešli tréningami komunikácie, no napriek tomu im chýba presvedčivosť, argumenty pôsobia ako zbrane, ktoré minú cieľ. Podľa štatistík pri komunikácii sa iba 7 % informácií čerpá zo slov, 38 % z tónu hlasu a až 55 % pochádza z neverbálnej komunikácie.

Čítaj viac

ARGUMENTÁCIA, VYJEDNÁVANIE, ZVLÁDANIE NÁMIETOKVyjednávanie vyžaduje špecifický typ vedomostí a zručností. Cieľom je získať komunikujúceho na svoju stranu. Je to zručnosť kde jeden druhého presviedčame, hľadáme vhodné argumenty, vytvárame zhody napriek odlišným názorom, kde sa o niečom rozhodujeme. Tvoríme synergiu...

Čítaj viac

ŠTRUKTÚRA OBCHODNÉHO ROZHOVORU, MOTIVÁCIA, DOSIAHNUTIE CIEĽAProfesionálne vedenie obchodného stretnutia je dôležitým faktorom úspešnosti pri každom obchode. Aby sa predajný rozhovor viedol profesionálne, musí mať jednoznačnú štruktúru podporenú zručnosťou úspešne zvládať námietky.

Čítaj viac