NLP prístup v obchode a predaji | ako lepšie predávať

Anotácia workshopu:

NLP prístup a komunikácia = výnimočný klientsky servis. Toto modulové vzdelávanieje zamerané s cieľom odpovede na otázku: „Ako poskytnúť výnimočný klientsky servis.“ Časy sa zmenili. Je potrebné zmeniť aj prístup ku klientom ! Základné informácie o firemnom tréningu: „NLP prístup v obchode a predaji – ako lepšie a efektívnejšie pradávať.

Čo budeme trénovať ? Výnimočný zákaznícky servis s tréningovými metódami NLP prístupu. Zvýšte stratégiu predaja na úroveň umenia pomocou NLP prístupov. Prečo ? – Pretože VÝNIMOČNÝ ZÁKAZNÍCKY SERVIS je to, čo nás odlíši od konkurencie! Naši zákazníci vo farmaceutickej oblasti sa stávajú čoraz náročnějšími a vyžadujú si viac pozornosti. Aj na nich vplýva konkurenčný tlak dnešnej doby. Preto potrebujeme naše reakcie, vystupovanie a jednanie adaptovať na dnešné podmienky – tak aby zákazníci a klienti vždy odchádzali s dobrým pocitom.

Čo sa naučíte:

Naučíte sa vedomosti a techniky, ktoré používajú tí najmocnejší a najúspešnejší v komunikácii.
Zvýšite si predajné vedomosti ( performance ) a výsledok použitím NLP
Dostanete bezkonkurenčnú príležitosť a prednosť v prodaji s NLP
Zmení sa vám pohľad na svet a pomôže vám vstrebať sílu a energiu.
Naučíte sa, že štastie prináša peniaze, a že šťastní ľudia zarábajú viacej peňazí
Efektívne prodajné stratégie a znalosti zlepšia vašu úspešnosť v predaji s NLP
Dozviete sa základné kľúčové princípy v majstrovstve predaja

NLP VÝNIMOČNÝ ZÁKAZNÍCKY SERVIS – KAŽDÝ KÚSOK Z NÁS JE v PRÍSTUPE DÔLEŽITÝ !
(cieľová skupina : zamestnanci, ktorý prichádzajú do styku so svojimi zákazníkmi a klientmi)

Ciele: chceme dosiahnuť, aby prístup „výnimočný zákaznícky servis“ bol výzvou aj odmenou pre každého farmaceutického reprezentanta. Tak aby sme ho robiliautomaticky, pre dobrý pocit a radosť, že môžeme zákazníkom pomôcť, poradiť a zároveň zvyšovať počty úspešne uzavretých obchodov. Ako dosiahneme výnimočný zákaznícky servis ? Ako vytvoríme motivovaný team a radosť z práce ? Ako dosiahneme výbornú atmosféru na pracovisku ? Ako môžem ja DNES k tejto výzve PRISPIEŤ ? Ako dostať teóriu do priamej praxe ?  Každý z nás máme v sebe neobmedzený ľudský potenciál. Výzvou však pre nás je, v sebe tieto schopnosti objaviť a naučiť sa s nimi pracovať tak, aby sme dosahovali efektívne výsledky. Vďaka mentálnemu tréningu a NLP metóde, vieme rozpoznať naše úspešné stratégie a vieme ich aplikovať aj do takých oblastí nášho života, kde úspešný práve nie sme. NLP je nástroj ďalšieho rozvoja – osobnostného, kariérneho či vzťahového. Na tomto školení sa budete môcť krok po kroku naučiť jednotlivým oblastiam a zručnostiam na poli NLP – neurolingvistického programovania mysle.

NLP je nástroj pozitívnych zmien. Pokiaľ ovládate jeho know-how, môžte jeho silné techniky a metódy vyučiť na rozvoj svojho potenciálu, ako aj pomoc a podporu iných ľudí. Poznáte okamihy vo vašom živote, kedy nie ste práve najúspešnejší, priam naopak – žnete neúspech, nedosahujete svoje ciele, niekto vás nerešpektuje, máte trému, premáha vás strach, alebo máte problém s komunikáciou ? Aj toto je jedna z oblastí, ktorej vás na tomto školení naučíme čeliť. Dokonca vás naučíme, ako ju mať pod kontrolou a to tým správnym tréningom – na našom školení. Prispôsobíme ho Vašim potrebám, schopnostiam a zručnostiam – tak aby ste získané poznatky mohli ihneď aplikovať do praxe. Tréning sa bude skladať z troch prakticky orientovaných častí:

1) NLP – PROGRAMOVANIE MYSLE:
• Úvod do NLP, principy úspechov, predpoklady a formovanie zmeny
• Reprezentačné systémy a raport
• Submodality a paralingvistika
• Kotvenie a škála techník
• Budovanie sebadôvery a preberanie kontroly
• Ťažké rozhovory / komunikácia – ako zapôsobiť
• Jazykové a komunikačné modely
• Čítanie reči tela / verbalita vs neverbalita
• Strategie na dosahovanie osobnostných cielov
• Práca s nevedomými signálmi – tela, duše, mysle
• Nové použitie pozícii vnímania a zmien
• Relaxačné techniky, stres a uvoľnenie / life balance v praxi života
• Povzbudzovače tvorivosti a nástroje na aplikáciu NLP do života
• Pomocou prípadovej štúdie si vyskúšame ako pracujeme pod tlakom.
• Ukážeme si dopady stresových situácií na náš organizmus.
• Uplatnenie poznatkou do praxe – riešenie prípadovej štúdie s uplatnením získaných poznatkov do praxe.
• Helicopter view , FTF – metóda, cvičenia, aktivity, pripadove študie

2) NLP – KLIENTSKY a ZÁKAZNÍCKY PRÍSTUP:
stanete sa efektívnejšími v riešení konfliktných situácií
• zlepšíte sa v komunikácii a jednaní v záťažovej situácii
• naučíme vás, elegantne dosahovať zvýšené predaje
• dozviete sa tipy a triky, ktorými zdolávaťkomunikačné vzorce – pr.riešenie námietok
• zistíte, ako sa vysporiadať s problémovými situáciami
• zvýšime schopnosť obchodných kompetencií
• dozviete sa o svojich slabých stránkach a medzerách a dostanete návod, ako ich zmierniť či úplne odstrániť
• vytvoríte si vlastný, na mieru šitý sebazdokonaľovací plán v riešení konfliktov
• moje vlastné stopery a čo s nimi
• Môj bludný kruh a jeho využitie
• predajné situácie a ich zvládanie
• typy konfliktov – typy záýkazníkov – techniky riešenia konfliktov
• Paretove pravidlo
• stresmanažment a timemanažment
• ako zvládať emócie / emočná zákaznícka inteligencia
• typológia osobnosti a ako nám vie pomôcť pri predaji
• Thomas Killmenov test, aktivity, cvičenia s presahom – do priamej praxe

Aké techniky si okrem iného osvojíte:
Raport – Reprezentačné systémy – Modelovanie obchodnej stratégie – Metaprogramy – Magické slová – Coachovanie a facilitácia zákazníka – systém predaj kúpa konverzia – Kotvenie a stavy – Hodnoty – Presvedčenia

Ako následná (doplnková) podpora a pomoc uplatnenia do praxe ponúkame odborný koučing: Cena za koučing / tréning (One-onOne) individuálny: 1-2 hodiny
Ako pokračovať ? Následne navrhujeme realizovať motivačné mini-workshopy zamerané na jednu, konkrétnu tému excelentného zákazníckeho servisu napr: nlp cross-sell, up-sell, neverbálna a verbálna komunikácia, typológia osobnosti klientov, generácie X,Y,Z ako s nimi komunikovať, obchodné zručnosti, riešenie konfliktov, budovanie klientských vzťahov, emočná inteligencia, iné. Rozsah cca. 4 hodiny, vo frekvencii cca každé 1-4 mesiace resp. podľa dohody ( s tým, že by sa vždy pripomenuli zásady – výnimočného zákazníckeho servisu).