„3 in 1“ – originálny rozvojový program pre manažérovi

Jedinečný program rozvoja pre stredný a vrcholový manažment!

 

Byť úspešným manažérom dnes nie je vôbec jednoduché. Tlak na výsledky je fenoménom doby. Dôraz na kvalitu rastie. Času je stále menej a menej. Svet sa mení a rýchle adaptovanie sa na zmeny znamená úspech.“

 

Časy v obchode a riadení ľudí sa zmenili… ak to cítite rovnako, je tento program pre Vás. Zdá sa, že to čo fungovalo v minulosti, dnes už nepostačuje. Dnes potrebujeme urobiť viac, než len absolvovať školenie a “ vypočuť si pár nových vecí “. Situácia sa zmenila a preto je nevyhnutné zmeniť systém akým vedieme a systém ako rozvíjame a motivujeme ľudí v tíme.

Ako dosiahnuť, aby sa manažér úspešne adaptoval na zmeny na trhu ?  Ako mu pomôcť, aby sa ľudia okolo snažili hľadať cesty ako veci zlepšovať ?   Ako dosahovať ciele ?   Ako budovať dlhodobé vzťahy ? Ako sa stať lídrom pre svojich ľudí ?

Ak Vás tieto otázky trápia, nie ste jediný. Dobrá správa je, že to môžete zmeniť . Naučíme Vás, ako si zorganizovať prácu a čo robiť ako prvé. Ukážeme Vám, ako viesť  otvorený a motivujúci rozhovor s Vašimi podriadenými. A ako byť úspešný.

Rýchlo a Efektívne s maximálnym využitím času počas pracovného dňa.

AKO?

Pomocou nášho originálneho programu rozvoja

Work and Train  „3 in 1“

Tréning, Koučing a Mentoring priamo v praxi !

Čo získa účastník programu?

 • dáme mu návody a princípy, ako riešiť problematické či kritické situácie na pracovisku
 • pomôžeme mu pochopiť, ako komunikovať účinne a neohrozujúcim spôsobom
 • ukážeme mu, ako plánovať a organizovať prácu nielen pre seba ale aj ostatným kolegom
 • poradíme mu, ako predchádzať konfliktom a riešiť vzniknuté situácie operatívne a strategicky
 • získa istotu v poznaní svojich silných stránok a miest pre zlepšenie
 • umožníme mu odolať stresu, byť psychicky odolným a adaptabilným na zmeny
 • rozšírime jeho vnímanie, aby bol schopný hľadať účinné riešenia v zdanlivo bezvýchodiskových situáciách
 • naučíme ho ako pracovať s emóciami v tíme a využívať ich na motiváciu a pracovný elán
 • zmeníme jeho pohľad na seba, jeho ľudí i celý obchodný proces

Ako to dosiahneme?

 • 4 – krokovým one to one procesom : diagnostika – ciele – realizácia – vyhodnotenie
 • rozpoznaním aktuálnych potrieb získaných z reálnych situácií
 • interaktívnym tréningom schopností a zručností potrebných k rozvoju
 • predávaním znalostí a rozširovaním vedomostí potrebných pre efektívnejší pracovný výkon
 • okamžitou transformáciou nadobudnutých znalostí v stabilnú zručnosť
 • spätným overením si naučených techník v reálnom kontakte
 • prácou s osobnostnými zdrojmi a vlastným potenciálom
 • využitím diagnostických metód – analýzy, dotazníky, testy
 • rozširovaním pracovných možností a hľadaním optimálnych riešení
 • poradenstvom v principiálnych a procesných otázkach
 • motiváciou a podporou v pracovnom posune a pri výkone a zvládaní profesie

Všetko si počas jedného dňa vyskúšame, ukážeme, predvedieme. Našijeme na Vaše konkrétne potreby a reálne situácie.