Time-manažment a Stres-manažment – ako byť v práci efektívny a dosahovať ciele

Anotácia kurzu:

Máte pocit, že vám život preteká pomedzi prsty? Nestíhate termíny v práci, nemáte čas na rodinu alebo vaše hobby? Určite nie ste jediný. Len málokto si vie zorganizovať čas tak, aby bol so svojím životom na 100 % spokojný. So správnym time manažmentom sa však k tomuto ideálnu môžete aspoň priblížiť. Anglický výraz time management sa doslovne prekladá ako riadenie času. V skutočnosti však neriadite čas, ten bude plynúť stále rovnako, ale váš prístup k sebe, práci, rodine či svojim záľubám. Time manažment je súbor nástrojov a prístupov, ktorých využívanie vedie k vyrovnanejšiemu a plnohodnotnejšiemu životu. Nejde pritom len o parametre ČO, KEDY a AKO, ale aj celkovú kvalitu života. Vďaka time manažmentu si budete vedieť určiť priority, stanoviť ciele, ktoré sa naučíte dosahovať. A hoci je to zo začiatku riadna drina, odmenou vám bude zdravší životný štýl, menej stresu a viac času pre svoju rodinu a kamarátov. Stres aj time-manažment je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Najviac nám chýba ,,čas“ . Na kurze sa krok po kroku dozviete, ako tieto dve ,,veličiny“ vzájomne súvisia a aké sú možnosti ich riadiť, ovplyvňovať a využívať vo svoj prospech. Stres a čas sú v práci a kariérnom živote neoddelitelnou súčasťou každého z nás. Sú hodnotami, ktoré ovplyvňujú kvalitu nášho života – osobného pracovného aj vzťahového.

Riadenie svojho času , plánovanie a prioritizácia úloh počas dňa už dávno prekračuje rámec bežného “time-manažmentu”. Spája sa a súvisí s množstvom ďalších výziev z rôznych oblastí nášho života, práce, okolia. Prinášame Vám preto spojenie dvoch najsilnejších oblastí riadenia Vašich vnútorných faktorov: času a stresu. Kurz Time a Stres manažment sa pre Vás stane úvodom a praktickým nácvikom základných techník pre aktívne sebariadenie: Self – manažment. Na tomto kurze sa spoločne pozrieme na to, ako s týmito hodnotami efektívne pracovať.

Po skončení kurzu ovládnete:

  • pomôžeme Vám nájsť rezervu v čase a ostane Vám aj čas pre seba a rodinu .-)
  • dozviete sa fakty a argumenty ako čas aj stres správne „nasmerovať“
  • naučíme Vás rozpoznávať nástrahy, ktoré Vám môžu narušiťVaše plány
  • lepšia organizácia práca / eliminácia časových strát
  • efektivita v sledovaní cieľov / vyššia osobná a pracovná pohoda
  • redukcia stresu a celkové zvýšenie kvality Vášho života
  • a … mnoho mnoho iného

OSNOVA KURZU – Time manažment a Stres manažment :

Stresory vs stres
• druhy stresov
• aký druh stresu poznáme
• priebeh stresových situácií
• zvládanie aktuálneho stresu
Čo robiť aby sme zažívali viac pozitívneho ako negatívneho stresu
• ako riadiť svoj čas – nástroj na rozdelenie svojich priorít ,,Eisenhowerov princíp“- ako funguje a ako sa používa
• prevencia stresu / jednoduché cvičenia pre zvládanie stresu
• výkonnosť človeka v priebehu dňa, týždňa
• prestávky v práci, ich racionálna organizácia
• pozornosť a jej fluktuácia / pracovný čas a jeho organizácia
• parettov princíp 20 / 80 / eisenhowerov zákon
• životospráva a jej vplyv na výkonnosť
• aktívny a pasívny odpočinok a spánok
Plánovanie času – time manažment
• štyri generácie efektívnej organizácie času
• stanovovanie cieľov a riadenie podľa cieľov
• krivka výkonnosti, krivka koncentrácie, biorytmus
• diagram príčin a následkov
• zlodeji času a ich eliminácia
• proaktivita a reaktivita
Sebariadenie – stres manažment
• životné hodnoty a okruh životných cieľov
• sebapoznávanie / kariérové kotvy a riadenie svojej kariéry
• zladenie životných a pracovných priorít, stres a okolie človeka
• aktívne narábanie s vlastnou psychickou energiou
• čo je stres, význam stresu, ako vzniká stres, aké sú dôsledky stresu, techniky
• identifikácia vlastných stresorov, skryté a zreteľné príznaky – spúšťače stresu
• autodiagnostika hladiny stresu / typy stresových reakcií
• relaxačné techniky
Záver – Voľná diskusia – Podpora – Networking

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Absolvovaním kurzu „Time a Stres manažment“ získate schopnosť identifikácie a nápravy nedostatkov v plánovaní svojho dňa. V praxi postrehnete zreteľnú úsporu energie a času a budete schopní riadiť svoje reakcie na okolie viac uvedomele. Vďaka týmto nástrojom budete pokojnejší a výkonnejší v práci aj súkromnom živote. Zistíte, že máte čas, pozrieť na svoje úlohy pod iným uhlom, odbúrať stresové situácie, relaxovať rýchlo a účinne a ..mnoho mnoho iného