Manažérsky koučing | Leadership coaching

 

Manažérsky "leadership" koučing

byť manažérom, vedúcim či riaditelom vôbec nie je ľahké. Stanovené ciele dosahuje človek na vedúcej pozícii prostredníctvom iných ľudí - kolegov, zamestnancov, podriadených. A tu vstupuje do hry ľudský faktor. Slúži na rozvoj a zvýšenie profesionálnej výkonnosti ľudí (pracovníkov) na všetkých úrovniach firmy: od odborných pracovníkov, cez vedúcich a stredný manažment až po vrcholových manažérov. Mnohí manažéri sú už „pretrénovaní“ a ak predsa nedokážu naplno rozvinúť svoj potenciál, vtedy leadesrship koučing býva katalyzátorom potrebnej dynamiky, učenia sa a zmien. A vskutku, koučing je určený predovšetkým lídrom, je to jeden z najmocnejších nástrojov ich rozvoja.

 
 

Časté témy v manažérskom "leadership" rozvojovom koučingu:

 • Posilnenie sebadôvery a sebavedomia na pozícii manažéra

 • Podpora pri učení sa a rozvoji nových kompetencií

 • Rozpoznanie faktorov blokujúcich optimálny výkon a ich prekonanie

 • Optimalizácia osobnej a pracovnej efektivity

 • Pomoc pri formulovaní autentických a zmysluplných cieľov

 • Zlepšenie manažmentu času, zvládanie stresu, prevencia vyhorenia

 • Podpora vlastnej motivácie a umenie motivovať druhých

 • Rozvoj emočnej inteligencie a jej využitie pri práci s ľuďmi

 • Presvedčivé vedenie ľudí, posilnenie leaderských kompetencií

 • Podpora pri budovaní tímu, riešenie vzťahových problémov

 • Presvedčivé vystupovanie – v tíme, v organizácii, pri prezentácii

 • Porozumieť neprehľadným situáciám, pomoc pri rozhodovaní sa

 • Získanie odvahy pre realizáciu dôležitých krokov

 • Nachádzanie rovnováhy a súladu medzi pracovnými a životnými úlohami, situáciami

 • Koučovanie v manažmente / manažér ako kouč

 • direktívny a participatívny štýl vedenia ľudí – kde sa nachádza koučovanie?

 • súvisloť medzi situačným vedením štýlom vedenia ľudí a koučovaním

 • koncepcie koučingu ich výhody využívania a charakteristiky

 • metóda GROW a CIGAR, Co-Active Coaching

 • identifikácia situácií, v ktorých je koučing vhodný

 • čo je to koučovanie a čo prináša, rozdiel medzi manažérom a koučom

 • mobilizácia kouča – telesná, emocionálna a mentálna energia

 • dôležité zručnosti kouča – sústredenosť, aktívne počúvanie, kladenie otázok

 • koučovací rozhovor, od štruktúrovaného k neštruktúrovanému rozhovoru

 • etapy, diagnostika, návrh stratégie koučovania

 • návrh plánu rozvoja koučovaného, posilňovanie dôvery koučovaného

 • analýza výsledkov koučovania,cCiele a motivácia koučovania osôb

 • vonkajšie a vnútorné bariéry koučovania, zvládnutie odporu voči zmene

 • koučovanie v každodennom živote manažéra, spätná väzba – pozitívna

 • spätná väzba ako hodnotiaci a zároveň motivačný faktor

 • kedy využiť ako manažér koučing v praxi riadenia a vedenia ľudí


 

Koučing je filozofia, prístup a nástroj rozvoja zároveň. Je jedným zo základných štýlov vedenia ľudí. Pomáha jednotlivcom i tímom hľadať riešenia a hlavne rozhodnúť sa, nájsť cestu a ísť za cieľom. Niekedy je najťažšie začať. Hľadáme cesty, možnosti, ... A práve kouč nám pomáha naplno rozvinúť SVOJ potenciál, nájsť "svoje" riešenie, rozhodnúť sa a hlavne konať. Podporuje nás, povzbudzuje a zároveň nezbavuje zodpovednosti.