Manažment psychickej odolnosti – cesta k vyššej efektivite

Anotácia kurzu:

Psychická odolnosť znamená schopnosť pracovať pod tlakom a schopnosť ako dokážeme odpovedať na tento tlak a výzvy, ktorým v živote  čelíme. V súčasnej dobe plnej zmien a neistoty je  táto naša schopnosť kritickým faktorom, ktorý ovplyvňuje naše výsledky a dosahovanie cieľov. Ako s prehľadom zvládať každodenné výzvy, stať sa vnútorne odolnejší a podávať plný výkon aj v situáciách, kedy máme pocit , že nám nič nevychádza?

Náš workshop je určený všetkým, ktorých práca vyžaduje plné nasadenie, koncentráciu a vysoký orientáciu na výkon. Je vhodný pre manažérov oddelení, tím lídrov, projektových manažérov a všetkých ostatných, ktorí vo svojej práci potrebujú efektívne zvládať úlohy a plniť stanovené ciele. Náš tréning Vás efektívne a nenásilne prevedie zákutiami emócií, naučíme sa ich rozpoznať ,  využiť na motiváciu a ďalší rozvoj  tak, aby sme sa stali odolnejší a efektívnejší v dosahovaní našich cieľov. V komunikácii začneme využivať štýly, ktorými dáme najavo svoj záujem a súčasne  jasne a nekonfliktne vytýčime svoje hranice.

Počas zážitkovej časti sa naučíme byť uvoľnení, zbaviť sa tlaku a napätia, ktoré sú spôsobené stresom a strachom. Stará čínska múdrosť hovorí, že o boji je rozhodnuté, keď sa prvý krát skrížia meče. Naša myseľ musí byť jasná a čistá, aby naše telo bolo uvoľnené, schopné efektívne sa brániť a flexibilne reagovať na každú zmenu. Práca pod tlakom nám pomôže vytvoriť si vysokú psychickú odolnosť, vnútornú stabilitu a naučí nás zvládať náročné  úlohy s kľudom a rozvahou bojovníka.

NOSNÉ TÉMY:

 • Emočná inteligencia ako základ psychickej odolnosti
 • Autentická manifestácia a jej vplyv na pracovný výkon a dosahovanie cieľov
 • Sebauvedomenie a empatia –  spoznajme seba a pochopme potreby druhých
 • Emócie – prirodzená súčasť nášho prejavu
 • Práca s negatívnymi myšlienkami a emóciami, ich pochopenie a využitie na zvýšenie psychickej odolnosti – strach, stres, napätie, úzkosť, obavy, neistota….
 • Efektívne techniky zvládania emócií
 • 3 “C” – základné piliere našej vnútornej odolnosti
  Challenge – schopnosť brať udalosti a prekážky ako výzvy
  Commitment – schopnosť plne sa venovať a angažovať do vykonávanej činnosti
  Control – schopnosť udržať udalosti pod kontrolou
 • Ako riadiť svoje myšlienky a uchovať si pokojnú myseľ aj napriek okolnostiam
 • Dlhodobá stratégia budovania psychickej odolnosti
 • Zásady komunikácie v emóciách – práca s emóciami v time a v kontakte so zákazníkom
 • Umenie vnímania a pozornosti – identifikácia signálov o stupni vlastného napätia
 • Empatia ako prejav záujmu a dôležitý actor zdravých vzťahov
 • JA výrok – ako jasne vytýčiť hranice a pritom nebojovať

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po absolvovaní kurzu manažmentu stresu, času a vyhorenia, získate ako sociálny poradca a sociálny pracovník ďalšie odborné vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete vo svojej praxi. Dokážete: efektívne pracovať so svojim časom, viac narábať s problematikou stresu, vyvarovať sa syndrómu vyhorenia a burn out. naučíte sa efektívnejšie pracovať s klientmi, vedieť poskytovať sociálne poradenstvo, rozumieť oblasti sociálnej práce, sociálnej rehabilitácii, klinickej sociálnej práce a ďalším nástrojom a kompetenciám pracovníka sociálnych služieb . Úspešným zvládnutím svojej práce si pripravíte základ pre Váš ďalší rozvoj a rast a ..mnoho mnoho iného.