Manažérske zručnosti v praxi – leadership, motivácia a vedenie ľudí

Anotácia kurzu:

Konečne v očakávanej pozícii vedúceho pracovníka, Tím lídra či manažéra. S pozíciou vedúcich a riadiacich postov sú spojené nové výzvy a úlohy. Avšak čo presne znamená správne vedenie a riadenie v práci manažéra ? S akými prostriedkami a metódami zvládnete Vašu novú úlohu ? Len vo vtipoch platí, že riadiť vie každý. V skutočnosti je to náročná práca s prvkami umenia. Mnohí majú na riadenie či vedenie ľudí prirodzený talent. Každý svedomitý manažér hľadá možnosť, ako získať z oblasti riadenia stále viac vedomostí a praktických zručností. Každý riadiaci pracovník či leader sa vzdeláva, aby sa stal vo svojej oblasti ešte lepším a úspešnejším.

Cieľom tohto školiaceho programu je naučiť sa, spoznať a ovplyvniť svoj manažérsky štýl a využívať svoje prirodzené vodcovské zručnosti. Ako manažéri sa naučíte viesť zamestnancov či spolupracovníkov tak, aby boli angažovaní, pracovali efektívnejšie a vzťahy na pracovisku sa upevnili. Nadobudnuté zručnosti využijete u seba i podriadených, čo pozitívne ovplyvní Vašu kariéru a profesný život. Ako sa z manažéra môžem postupne stať lídrom svojho tímu, čo na ľudí platí a čomu sa radšej vyvarovať, aj o tom si povieme na našom kurze. Na danom tréningu si osvojíte odborné a sociálne zručnosti, ktoré Vám budú objasnené nielen teoreticky, ale precvičíte si ich na príkladoch priamo z praxe. Vďaka vzájomným dialógom a intenzívnemu tréningu, Vám bude uľahčená začiatočná fáza v pozícii riadiaceho pracovníka. Spolu s lektorom sa detailne pozriete na Vašu konkrétnu situáciu a prediskutujete možnosti riešenia a smerovania.

V rámci predmetného kurzu budeme hľadať odpovede na otázky:

 • kto je efektívny manažér a kto je líder – to spoločné a rozdielne pre prax?
 • ako vybudovať efektívny a spolupracujúci tím ? Ako viesť a motivovať ľudí ?
 • ako účinne komunikovať so svojim tímom, ako spolupracovníkov motivovať ?
 • aké nástroje používať na hodnotenie a podporu svojho tímu, ako viesž hodnotiace pohovory ?“
 • sa zameriavame na to, aby ste si ako manažéri uvedomili a prijali svoje vodcovské poslanie
 • získate znalosti najúčinnejších manažérskych prístupov, tak aby ste dokázali robiť vlastné nezávislé rozhodnutia
 • spoznáte rozdiel medzi riadením a vedením, kľúčové riadiace procesy, princípy účinného vedenia spolupracovníkov
 • naučíte sa prispôsobiť vedenie úrovni rozvoja podriadeného spolupracovníka a tímu
 • naučíte sa ako správne delegovať kompetencie a zodpovednosť podriadeným, aby si úlohy osvojili
 • získate potrebné soft skills a schopnosť viesť pracovný tím tak, aby dosahoval optimálny výkon
 • získate informácie ako podporovať pracovné vzťahy a odstraňovať bariéry v tímoch a medziľudských vzťahoch
 • výstupom tréningovej práce sú vodcovské zručnosti a priame skúsenosti vo vedení ľudí orientované na prax
 • a … mnoho mnoho iného

OSNOVA KURZU  „Vedenie a riadenie ľudí / leadership a manažérske zručnosti“: 

 •    líder a manažér / leadership vs riadenie, manažovanie
 •    úloha lídra v jeho jednotlivých fázach riadenia, kompetentný manažér a vedúci
 •    Štýly riadenia a vedenia – ich výhody a nevýhody / krok po kroku
 •    čo znamená správne viesť, aktuálne prístupy, štýly a metódy
 •    rola vedúceho pracovníka a ako chcem byť vnímaný ako nadriadený
 •    nástroje vedenia, kontrola a usmerňovanie
 •    motivácia a podpora, informačný management
 •    osobný time management, vedenie rozhovorov so zamestnancami
 •    uskutočňovanie rozhodnutí a nesenie s nimi spojenej zodpovednosti
 •    ako zadávať úlohy a delegovať, aktívne počúvanie a komunikácia v tíme
 •    poskytovanie a príjmanie spätnej väzby
 •    ako kontrolovať, predchádzanie a riešenie konfliktov
 •    vytváranie pravidiel hry, koučing a rozvoj zamestnancov, koučing pre manažéra
 •    Riadenie a vedenie ľudí
 •    zásady individuálnej práce s ľuďmi, štádia tímu a jednotivca v procese riadenia
 •    ako získať pracovníkov pre splnenie úloh, vrodené dispozície a ich vplyv
 •    získané predpoklady a ich vplyv, prostredie a jeho vplyv
 •    Utváranie osobnosti spolupracovníkov / podriadených
 •    vrodené dispozície a ich vplyv, získané predpoklady, vplyv, výchova
 •    prostredie a jeho vplyv na utváranie osobnosti
 •    štruktúra a rozvoj schopností manažéra a vedúceho
 •    Motivácia, jej štruktúra a jednotlivé prístupy pri riadení
 •    riadenie pomocou osobných cieľov, motivačné techniky
 •    efektívny rozvoj podriadených pri naplňovaní cieľov
 •    Záver – Voľná diskusia – Podpora – Networking

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po absolvovaní kurzu Riadenie a vedenie ľudí získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete v praxi pri riadení tímu. Dokážete: vybrať a použiť rôzne typy riadiacich a manažérskych štýlov, posúdiť aký spôsob motivácie je vhodný pre aký typ osoby. Naučíte sa pripraviť vhodnú motiváciu pre svoj tím, ako aj vhodne komunikovať so svojim tímom spolupracovníkov a nadriadenými. Tiež získate poznatky ako odnotiť svoj tím správnou spätnou väzbou a inými motivačnými nástrojmi a ..mnoho mnoho iného