Komunikácia, rétorika a asertivita – ako komunikovať s úspechom

Anotácia kurzu:

Komunikácia, asertivita či rétorika je neodlučitelnou súčasťou života každého z nás. Nášho osobného, kariérneho či vzťahového priestoru. Pokiaľ nie je komunikácia používaná vhodnou formou – zraňuje, demotivuje, frustruje, vyvoláva negatívne pocity. Máš pocit, že sa nevieš vhodne presadiť, že máš nepríjemný pocit ak niekomu povieš nie ? Máš pocit, že s Tebou iní manipulujú a Ty sa nevieš brániť ? Máš pocit, že nevieš ovládať svoje emócie, krotiť svoj hnev a neprimerane reaguješ ? Chceš sa naučiť s ľahkosťou zvládať konfliktné situácie ? Alebo Ťa len jednoducho zaujíma oblasť komunikácie ? Poprípade ťa zaujíma, ako efektívne prezentovať sám seba v kontakte s druhými – mužmi či ženami ? Chceš investovať do seba a posunúť sa v osobnom rozvoji ďalej ? Ak si sa niekde našiel, tak potom práve pre Teba je určené toto školenie, ktoré môže byť Tvojim návodom ako sa presadiť, nadviazať kontakty a známosti, alebo ovládať svoj hnev, riešiť konflikty či brániť sa proti vedomej manipulácii.

Po skončení kurzu budete vedieť:

  1. aké sú najdôležitejšie formy komunikácie a ako vplývajú na vnímanie
  2. čo všetko spôsobuje komunikácia a ako ju poznáme + prax
  3. čo všetko môžeme ovplyvniť správnymi formami komunikácie.
  4. seba-vedomie a asertivita / čo znamenajú tieto pojmy v živote
  5. ako vplývame a čo dosiahneme keď sme asertívni / ako a kedy asertivitu používať
  6. verbálna a neverbálna komunikácia / umenie sociálnej interakcie
  7. a … mnoho mnoho iného

OSNOVA KURZU – Manažmentu času, stresu a vyhorenia:

• partneri v komunikácii
• princípy efektívnej komunikácie
• verbálna komunikácia
• neverbálna komunikácia
• harmonizácia verbálnej a neverbálnej komunikácie
• komunikácia počas rokovaní a vyjednávaní
• techniky na zvládnutie stresu
• riešenie konfliktných komunikačných situácií
• komunikačny NLP model v sociálnom kontakte
• komunikácia, model komunikácie
• formy komunikácie a vnímanie
• správanie sa ľudí (agresívne, asertívne a neasertívne správanie sa)
• možnosti a hranice vedomého správania
• asertívne práva, ich rozbor
• techniky asertivity a rétoriky v praxi
• nácvik techník asertivity a rétoriky, speak up, rečníctva

Záver – Voľná diskusia – Podpora – Networking

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po absolvovaní kurzu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete priamo v praxi života. Ponúkame vám nápady, myšlienky, metódy, okamžite aplikovateľné tipy a techniky, ktoré vám pomôžu ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách. Načerpáte sociálne a komunikačné zručnosti, stanete sa asertívnejšími, priebojnejšími, spoznáte prečo ľudia komunikujú a jednajú tak ako jednajú, naučíte sa hovoriť nie“, či vyvarovať sa manipulačným technikám.  Naučíte sa tiež správne čítať a interpretovať jazykové vyjadrovanie a reč tela ostatných ľudí. Dozviete sa, čo o vás prezrádza vaše vyjadrovanie a reč vášho tela. Pomocou cvičení si zlepšíte verbálnu i neverbálnu komunikáciu. Kurz ušijeme priamo pre Vaše potreby a ..mnoho mnoho iného