Key Account manažment – starostlivosť o kľúčových zákazníkov

Anotácia kurzu:

Cieľom kurzu je ukázať, ako môže maloobchod zvýšiť svoje zisky a to tým, že zistí ako zákazník nakupuje, čo všetko vplýva na zákazníka. Účastníci sa naučia využívať túto psychológiu pri zostavovaní letákov, umiestňovaní tovaru v obchode a podobne. Taktiež sa naučia ako analyzovať predaje a to od špičkových lektorov, ktorí pôsobili v známych obchodných spoločnostiach. Obchodovanie s obchodnými reťazcami je čím ďalej tým náročnejšie. Nie každá spoločnosť si môže dovoliť zamestnávať odborníka na prácu s obchodnými reťazcami. Ak dokážeme správne zhodnotiť naše možnosti a tieto skĺbiť s požiadavkami obchodných reťazcov dokážeme trvalo udržať rozvoj našej spoločnosti. Na našom kurze si povieme zásady práce a komunikácie z obchodnými reťazcami – ako dostať náš výrobok na regál, aké sú možnosti podporovať naše výrobky, služby či produkty.

Pozitívne a praktické prínosy po kurze:

  • key account manažér / úlohy, kompetencie, ciele
  • uvedomiť si hodnotu kľúčových zákazníkov
  • ako zostavovať stratégie predaja
  • ako pracovať s produktovou stretégiou
  • ako vytvoriť predpoklady pre efektívny predaj
  • ako pripraviť marketingovú kampaň
  • zdokonaliť sa vo vecnej a osobnostnej analýze kľúčového zákazníka
  • a … mnoho mnoho iného

OSNOVA KURZU – Key Account Management :

• Hlavné úlohy key account managera
• Ako vytvárať a udržiavať vzťah s kľúčovými zákazníkmi.
• Čo ovláda správny Key Account Manager?
• Ako môžeme určiť, ktorý zákazník je kľúčový?
• Hlavné úlohy key account managera.
Organizácia obchodných stretnutí KAM.
• príprava na stretnutia s kľúčovými zákazníkmi
• jednanie a vzťahov KAM s kľúčovými zákazníkmi
• Organizácia obchodných stretnutí KAM.
• Príprava na stretnutia s kľúčovými zákazníkmi?
• Jednanie a vzťahov KAM s kľúčovými zákazníkmi.
• Interná komunikácia a jej význam pre KAM.
Kľúčový zákazníci
• ako môžeme určiť, ktorý zákazník je kľúčový
Interná a externá komunikácia a jej význam pre KAM
Práca s obchodnými reťazcami
Listing výrobkov
Cena – mýty a vplyv na výsledky predaja
Promotion – formy, návrh a vyhodnocovanie
Záver – Voľná diskusia – Podpora – Networking

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po absolvovaní kurzu získate ako key account manager vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete vo svojej praxi. Dokážete: efektívne pracovať ako KAM, viac predávať, porozumieť očakávaniam Vašich kľúčových zákazníkov. Úspešným zvládnutím svojej práce si pripravíte základ pre Váš ďalší rozvoj a rast a ..mnoho mnoho iného.