Emočná a sociálna inteligencia – EQ a SQ pre kariéru, vzťahy, život

Anotácia kurzu:

Kurz má za ciel poskytnúť účastníkom tréningu komplexný pohľad na svet emočnej inteligencie, zadefinovať si základné pojmy a súvislosti, osvojiť si techniky, ako si postupne zlepšovať EQ a ako ju používať vo vlastný prospech aj v prospech iných.
Obsahom kurzu je pochopiť podstatu emočnej / emocionálnej inteligencie (EQ) a naučiť sa ju rozvíjať a využívať pre úspešné zvládanie požiadaviek náročného sveta práce a vzťahov s inými ľuďmi, zdarne riešiť konflikty a problémy a budovať uspokojujúce vzťahy nielen na pracovisku ale vo všetkých sférach života. Emočnou inteligenciou/EQ a jej rozvíjaním sa priblížiť k zmysluplnému a emočne vyrovnanému životu.

Kurz je určený všetkým zamestnancom, manažérom, pracovníkom atď. od ktorých sa vyžadujú pracovné výkony v spolupráci s ďalšími ľuďmi a preto je pre nich nevyhnutné rozumieť iným a zvládať pritom aj vlastné emócie. Tým, čo sa chcú naučiť tvorivo využívať vlastné vnútorné zdroje emočnej inteligencie. Kdekoľvek a s kýmkoľvek – či už pri zvládaní náročných vzťahových situácií na pracovisku, v súkromí, vo vzťahoch …tam kde treba dosahovať výborné pracovné výsledky pri udržaní si vnútorného mieru a harmónie.

.

Kurz Vám pomôže:

  • naučiť sa efektívne zvládať záťažové situácie a dlhodobé výzvy
  • nájsť väčšiu oporu vo vlastných zdrojoch, zvýšiť energiu, motiváciu a kreativitu
  • efektívne využiť intuíciu / skrytý zdroj úspechu
  • objaviť viac spôsobov ako nielen úspešnejšie fungovať v práci, ale mať aj plnohodnotný a spokojný domáci život
  • naučiť sa lepšie pracovať s pocitmi, mentálnym aj duševným nastavením
  • a … mnoho mnoho iného

OSNOVA KURZU – Emočná inteligencia – EQ pre kariéru, vzťahy, život:

Orientácia v sebe (sebapoznanie): rozumieť, čo cítim a rozpoznať to
• Druhy a typy inteligencií EQ versus IQ
• Pochopenie druhých: vedieť čo prežíva druhý a prečo reaguje tak, ako reaguje
• Zvyšovanie sebakontroly a sebauvedomenie
• Ako sa ovládať, aby to druhí nespozorovali
• Hľadanie negatívnych blokov vo vlastnom živote
Prejavy emócií vo verbálnej aj neverbálne komunikácii
• Ako správne odhadovať verbálne a neverbálne prejavy EQ vs IQ
• Ako pracovať s emóciami
• Ako zvládať náročné vzťahové situácie na pracovisku / konflikt a mediácia
Ako motivovať seba a iných
• Ako využívať kreativitu a intuíciu pri rozvoji svojej emočnej inteligencie
Dôležitosť emočnej inteligencie pre život a prácu
• Pochopenie druhých: vedieť čo prežíva druhý a prečo reaguje tak, ako reaguje
• Netradičné nástroje na rozvoj emočnej inteligencie
• Ako efektívne komunikovať s ohľadom na vlastné prežívanie a na to, čo cítia a potrebujú iní ľudia
• Čaro emočnej inteligencie v kritických a konfliktných situáciách – Osobnostný rast v praxi života

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po absolvovaní kurzu sa naučíte zvládať vlastné nálady a efektívne pracovať s tým, čo prežívajú vaši známi, partneri či kolegovia. Dokážete motivovať nielen seba, ale aj iných. Naučíte sa efektívne využívať intuíciu – skrytý zdroj úspechu a kreatívne pracovať s vlastnými zdrojmi s cieľom nielen vynikajúco pracovať, ale prežívať plnohodnotný život vo všetkých jeho aspektoch – v práci, doma a pri trávení voľného času. Rozviniete základné zložky emočnej inteligencie a efektívnej komunikácie a …mnoho mnoho iného