Work Restart

Anotácia kurzu:

Tiež občas cítite z Vašich kolegov demotiváciu a nechuť? Vidíte, že sú frustrovaní, bez energie, ich ciele sa im zdajú nedosiahnuteľné a svoju prácu nerobia s maximálnym úsilím a nasadením? V time cítite zvláštne napätie, obavy a neistotu. Chcete pomôcť, ale Vaše rady nepadajú na úrodnú pôdu ?

Náš workshop je určený všetkým, ktorých práca vyžaduje plné nasadenie, flexibilitu a sústredenie na cieľ. Efektívne a nenásilne Vás prevedieme zákutiami  emócií, naučíme sa ich rozpoznať , využiť na motiváciu a ďalší rozvoj. Sebauvedomením spoznáme svoje silné a slabé stránky, staneme sa vnútorne odolnejší a efektívnejší v dosahovaní našich cieľov. V komunikácii budeme schopní vyjadrovať svoje myšlienky a pocity aj keď sme sami v emóciách, správne reagovať bez toho, aby iný mali pocit ohrozenia a autenticky prejavovať  záujem a pochopenie.

Počas zážitkovej časti sa naučíme byť uvoľnení, zbaviť sa tlaku a napätia, ktoré sú spôsobené neistotou a strachom. Pri špeciálnych aktivitách si uvedomíme, že aj na prvý pohľad nezvládnuteľné úlohy sú reálne – potrebujeme len rozhodnosť a odvahu niečo spraviť.  Stará čínska múdrosť hovorí, že o boji je rozhodnuté, keď sa prvý krát skrížia meče. Naša myseľ musí byť jasná a čistá, aby naše telo bolo uvoľnené, schopné efektívne sa brániť a flexibilne reagovať na každú zmenu. Práca pod tlakom nám pomôže vytvoriť si vysokú psychickú odolnosť, vnútornú stabilitu a naučí nás zvládať náročné  úlohy s kľudom a rozvahou bojovníka

Osnova kurzu „Work Restart“:

 • Emočná inteligencia ako dôležitý faktor úspechu
 • Autentická manifestácia a jej vplyv na dosiahnutie cieľov
 • Emócie ako súčasť nášho prejavu
 • Práca s negatívnymi emóciami – strach, stres, napätie, úzkosť, obavy, neistota….
 • Efektívne techniky zvládania emócií
 • 3 “C” – základné piliere našej vnútornej odolnosti :

Challenge – schopnosť brať udalosti a prekážky ako výzvy

Commitment – schopnosť plne sa venovať a angažovať do vykonávanej činnosti

Control – schopnosť udržať udalosti pod kontrolou

 • Mocenský a partnerský prístup v komunikácii
 • Zásady komunikácie v emóciách – práca s emóciami v time
 • Umenie vnímania a pozornosti
 • Empatia ako prejav záujmu
 • Reakcie v emóciách – JA výrok
 • Sebauvedomenie – zaobchádzanie s emóciami a ich využitie na motiváciu
 • 9 zákonov motivácie
 • Môže chémia ovplyvňovať našu motiváciu ?
 • Odpor alebo prijatie ? Ako neplytvať svojou energiou…
 • Získanie mentálnej stability a “ukotvenia”
 • Sebaúcta a sebavedomie – zdoj našej vnútornej sily
 • Ako komunikovať neohrozujúcim spôsobom
 • Efektívne komunikačné štýly – popis, informácia, možnosť voľby…
 • Neefektívne štýly komunikácie – výčitky, obviňovanie, poučovanie…
 • Pozorovanie bez hodnotenia a predsudkov
 • Tri kroky k nášmu úspechu :

Prvý krok : správne ciele – smer na našej ceste

Druhý krok : od rozhodnutia k akcii

Tretí  krok : pravidelnosť a vytrvalosť

 • 4 techniky “ víťazov “ – myslenie, sebaúcta, viera, pevná vôľa

Výstupné vedomosti po kurze:

Účastníci sa naučia základné zásady správnej a úspešnej komunikácie, budú schopní aktívne používať komunikačné štýly, ktoré neohrozujú a  sú pre ostatných prijateľné. Naučia sa rozpoznať a pracovať s emóciami , zistia, ako ich využiť v komunikácii , na vlastnú motiváciu i na svoj sebarozvoj a predchádzať prípadným konfliktom. Získaním vnútornej stability a načerpaním idéálneho pracovného elánu ľahšie zvládnu prípadný neúspech, zachovajú si optimizmus a zameranie na cieľ.