Vedúci vo výrobe – efektívny výrobný a riadiaci proces vo výrobnej sfére

Anotácia kurzu:

 Majstri, vedúci výroby, či manažéri v prevádzkach firiem. V súčasnosti čoraz viac pociťujú vedúci stres vznikajúci na jednej strane v dôsledku tlakov, ktoré na nich vyvíja vedenie, a na strane druhej v dôsledku zvyšujúcich sa očakávaní zamestnancov – ich podriadených. Musia zabezpečovať včasné dodávky, lepšiu kvalitu a vyššiu efektívnosť. Zároveň sa však musia zaoberať i osobnými problémami a pracovnou legislatívou.
Náš kurz je praktickým denným programom vytvoreným tak, aby majstrovi, resp. vedúcemu výroby pomáhal pracovať s ľuďmi a prostredníctvom ľudí dosahovať neustále sa zlepšujúce výsledky a spokojnosť zákazníkov. Zámer kurzu: po skončení tohto kurzu budú vedúci výroby vedieť stanovovať a dosahovať ciele v oblastiach zlepšovania produktivity, kvality, kontroly nákladov a dodržiavania dodacích termínov – to všetko prostredníctvom vedenia a usmerňovania činnosti svojich podriadených, zabezpečujúc súčasne ich bezpečnosť a rozvíjajúc ich participáciu a podporu.

Po skončení kurzu :

 • stanete sa efektívnejšími v riadení a vedení svojich podriadených
 • budete vedieť pracovať efektívnejšie s menšou námahou a v kratšom čase
 • budete plniť plány a dosahovať ciele načas a pod menším tlakom
 • naučíte sa rozhodovať sa rýchlo a správne
 • dozviete sa, ako byť obľúbený tak u podriadených ako u nadriadených
 • zdokonalíte sa v zvládaní záťažových situácií na prevádzke
 • ukážeme vám, ako ľahko a rýchlo riešiť konflikty
 • naučíte sa do maximálnej miery využívať prostriedky, ktoré máte k dispozícii
 • dozviete sa nové trendy v riadení a vedení podriadených
 • zistíte, ako sa ľahko a rýchlo ľudí motivovať
 • pochopíte podstatu pochvaly ako veľmi silného motivátora
 • poskytneme vám rady a triky, ako mať fungujúci tím
 • ukážeme vám, ako skĺbiť limitovaný rozpočet personálnych nákladov
 • osvojíte si praktické postupy riadenia ľudí
 • dohalíte vlastné preferencie v riadení a chyby, ktorých sa dopúšťate
 • dostanete odporúčania, ako sa v riadení a vedení podriadených zdokonaliť 
 • a … mnoho mnoho iného 

OSNOVA KURZU – Vedúci vo výrobe – efektívny výrobný proces:

• úspešný vodca / manažér / líder
• zlepšovanie produktivity, výrobnej kapacity a eliminovanie plytvania
• efektívne organizovanie času na prevádzke a ako na to
• chápanie ľudí, motivácie a výkonu
• ako viesť podriadených k samostatnosti
• ako sa správne komunikovať so zamestnancami a manažmentom
• kritika / pochvala a ich využitie v praxi
• kontrola úloh / delegovanie úloh
• konštruktívna spätná väzba v tíme
• zameranie na výsledky / na ciele
• riešenie konfliktov na pracovisku / mediácia vo výrobe
• krízové situácie a ich riešenie
• ako nielen finančne motivovať podriadených / teórie motivácie
• nácvik rozhovoru s podriadeným / nadriadeným
• nácvik pochvaly vs kritiky
• sebapoznanie a poznanie zamestnancov / tímu
Záver – Voľná diskusia – Podpora – Networking

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po absolvovaní kurzu budú majstri, resp. vedúci výroby, manažéri vedieť stanovovať a dosahovať ciele v oblastiach zlepšovania produktivity, kvality, kontroly nákladov a dodržiavania dodacích termínov – to všetko prostredníctvom vedenia a usmerňovania činnosti svojich podriadených, zabezpečujúc súčasne ich bezpečnosť a rozvíjajúc ich participáciu a podporu. Po preštudovaní si materiálov, absolvovaní stretnutí a splnení pridelených úloh by účastník mal byť schopný dosahovať výkonové ciele a ..mnoho mnoho iného