Efektívne vedenie porád, mítingov a pracovných stretnutí

Anotácia kurzu: 

Ako spôsobiť aby porada či stretnutie bolo zaujímavé, krátke, výstižné, efektívne … aby to nebola zbytočným mrhaním času, prostriedkov, a energie účastníkov … aby sa na termíny ľudia tešili. Nemožné ? … príďte na tréning uvidíte .-)

Cieľom tréningu je, naučiť účastníkov akým spôsobom aj z porád a stretnutí urobiť čas, na ktorý sa účastníci tešia. Akým štýlom a formou poradu viesť. Aké témy na poradu či stretnutia patria a naopak, ktoré by sa mali riešiť mimo. Ako pôsobiť motivačne na svoj tím. Ako pripraviť štruktúru, program, pripraviť účastníkov, moderovať priebeh porady a hodnotiť výsledky. Absolventi si rozšíria informácie o tom ako efektívne viesť stretnutia a porady, ako správne zostavovať program, vyberať vhodné témy, o ktorých je možné na poradách diskutovať. Absolventi dokážu viesť poradu správnym smerom, udržiavať účastníkov v pozornosti, minimalizovať jej trvanie, používať správne komunikačné prostriedky a pomôcky. Zámerom je vytvoriť podmienky pre získanie praktických zručností ako viesť pracovné stretnutia, aby boli efektívne, motivujúce a viedli k cieľu.

Po skončení kurzu:

  • zistíte, že poradu si môžete vy aj vaši zamestnanci či obchodní partneri užiť
  • viete aplikovať zručnosti k príprave akýchkoľvek stretnutí či porád
  • máte zážitok ako sami ovplyvňujete priebeh porady, schôdzky či stretnutia
  • viete aplikovať techniky potrebné pre vedenie porád vo vzťahu k cieľom
  • viete rozpoznať vlastné zdroje a možnosti rozvoja / zvýšenie produktivity
  • a … mnoho mnoho iného

OSNOVA KURZU – Efektívne vedenie porád a stretnutí:

• Typy porád
• Príprava, Ciele, Priebeh a závery porady
• Prekážky efektívnej porady
• Účastníci porady
• Techniky efektívnej komunikácie počas porady / Techniky vedenia porád
• Brainstorming a myšlienkové mapy
Výber tém porád
• Témy a typy porád / Zásady pre výber tém
• Vybrané typy porád – informačná, riešiteľská, rozhodovacia
Cieľ a účel porady, stretnutia či schôdzky
• Poznávanie a význam kríz
• Priebeh diskusie / účastníci / kto a počet ľudí
• Úlohy účastníkov, vedúceho, zapisovateľa a facilitátora
Organizácia stretnutí a porád
• Príprava na poradu
• Úvod porady či stretnutia / Priebeh porady / Záver porady
• Následné aktivity
Čas, priestor a technika
• Výber vhodného miesta a usporiadanie priestoru
• Využívanie priestoru porady / optimálne trvanie porady
• Hospodárenie s časom na porade
• Technické zaistenie na porade
Efektívne a motivačné porady, stretnutia či schôdzky
• Čo účastníci reálne očakávajú
• Metódy ako stretnutie uskutočniť efektívne a zaujímavo
• Praktické precvičovanie motivačných prvkov vedenia porád či stretnutí
Záver – Voľná diskusia – Podpora – Networking

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Uvedomiť si prínosy pracovných stretnutí a porád, naučiť sa pripraviť a viesť schôdzku či poradu tak, aby bola zaujímavá, krátka a efektívna, vedieť zostaviť program a vhodné témy na diskusiu, získať rôzne tipy a triky na udržanie pozornosti spolupracovníkov počas celého stretnutia, obmedziť konfliktné situácie počas pracovných mítingov, vedieť si vypočuť požiadavky a návrhy iných a vhodne prezentovať svoj názor. Za pomoci videokamery a spätnej väzby zlepšiť svoje zručnosti vedenia porád. Tréning naučí absolventa pripraviť a kvalitne viesť akúkoľvek poradu. Posilní schopnosti manažéra pri riadení tímu a odovzdávaní informácií, pri rozhodovaní, príprave plánov a stratégií.