Budovanie obchodného a predajného tímu – stroj na financie

Anotácia kurzu:

Je štatisticky dokázané, že najúspešnejšie spoločnosti sveta potrebujú na dosiahnutie svojich hlavne tímovú spoluprácu. Samozrejme aj vodcu / manažéra, ktorý uprednostňuje slovo MY pred JA. Dobre vybudovaný a motivovaný tím zamestnancov je tým najlepším zdrojom úspechov každej firmy. Staňte sa úspešným, spoločne s Vašim tímom. Naučte sa ako nájsť dobrých členov tímov, ako do nich investovať, ako tím budovať, ako členov tímu motivovať, ako riešiť konflikty či ako si nájsť vhodného nasledovníka.

Po skončení kurzu budete vedieť:

  • ako vybrať vhodného človeka na vhodné miesto a ako si ho v tíme udržať ?
  • ako používať metódu kruhov – tím, úloha, jednotlivec ?
  • ako udržiavať tím čo najefektívnejší a najmotivovanejší ?
  • osvojiť si stratégie budovania obchodného tímu na funkčnom know-how z praxe
  • zefektívniť prácu obchodného manažéra a obchodného tímu
  • zvýšiť kvalitu obchodného tímu, jeho produktivitu či spoluprácu
  • a … mnoho mnoho iného

OSNOVA KURZU – Budovanie obchodného tímu – stroj na financie :

Tím vs. jednotlivec
• štruktúra tímu / budovanie tímu / etapy rozvoja tímu a role v tímu
• sociálny štatút jednotlivcov v tímu / pravidlá v tímu
• konformné a nekonformné správanie jednotlivcov v tímu
• sankcie v tímu / kríza v tíme, jej prekonávanie
Manažér – vodca – líder
predpoklady lídra a manažéra + správanie sa lídra / manažéra / vedúceho
• rozvoj osobnostných predpokladov pri riadení ľudí / tímov
Zdroje potenciálnych obchodníkov
• výberový proces / pohovor a súvisiace aktivity
• selekcia úspešných kandidátov / kritériá a nástroje
• orientácia nového obchodníka a súčinné aktivity
• odhalenie príčin úspechu alebo neúspechu budovania obchodného tímu
• „tajomstvo mentálneho nastavenia“ úspešného manažéra
Metódy riadenia tímu
• nástroje a štýly riadenia, vedenia a manažovania obchodného tímu
• porady, práca v teréne – ako úspešne komunikovať moje požiadavky
• výsledky a motivácia – čo vytvára základ úspechu pre uzatvorenie obchodu
• sila vlastného očakávania a presvedčenia. Neúspech neexistuje / spätná väzba
• optimálny prístup k efektívnemu vedeniu ľudí
• praktické rady pre motiváciu / oceňovanie dosiahnutých výsledkov
• tri predpoklady pre efektívnu motiváciu – prínos – pravidlá – prostredie
• sebamotivácia, pripravenosť podať výkon a schopnosť podať výkon atd. atd.
• a … mnoho mnoho iného

Výstupné vedomosti po kurze / školení:

Po absolvovaní kurzu dokážete: zaradiť správneho človeka na správnu pozíciu, vplývať vhodne na výkon tímu, riešiť rôzne situácie v tíme, účinne kontrolovať a riadiť tím, motivovať a hodnotiť zamestnancov, budovať efektivitu a zisk prostredníctvom spolupracovníkov a ..mnoho mnoho iného