Kariérny koučing | Pracovný koučing

 

Koučing / Coaching - v kariére a pracovnej oblasti sa občas vyskytnú výzvy, ktoré sú pre Váš pracovný život dôležité. Môžte sa s touto výzvou vysporiadať sami, alebo nájsť najlepšie riešenia v spolupráci s kariérnym koučom. Či už hľadáte riešenia ako skúsený manažér, odborný zamestnanec alebo čerstvý absolvent, ktorý sa vydáva na kariérnu cestu - koučing je pre Vás ideálny nástroj.

Každý, kto chce napredovať vo svojej kariére, alebo sa snaží o zmenu kariéry, môže využitím služby kariérneho kouča len získať. Či práve svoju kariéru začínate, alebo pracujete na svojej profesnej dráhe mnoho rokov, kariérny kouč vám pomôže zdokonaľovať svoje schopnosti a robiť správne kariérne rozhodnutia. Dokonca aj keď ste ešte v škole, alebo sa snažíte určiť vašu špecializáciu bude pre vás konzultovanie s koučom prospešné. Týmto spôsobom môžete získať pomoc pri výbere smeru, ktorý vás bude viesť k vašej kariére snov.

 
 

Čo je kariérny koučing:

 • Je procesom, ktorý Vás stimuluje k tomu, aby ste o sebe rozmýšľali spôsobom, ktorý Vám umožní vybrať si kariérny smer vhodný presne pre Vás
 • Jeho cieľom je pomôcť ľuďom, aby robili informované rozhodnutia o svojom profesnom rozvoji a smere svojej profesnej dráhy
 • Jadrom je pomôcť ľuďom zhodnotiť situáciu vo svojom profesnom živote s väčšou mierou odstupu, objektivity, zvedavosti, odhodlania a empatie

 

Komu je kariérny koučing určený:

Každému kto uvažuje nad zmenou miesta či profesie, kariérnom raste, novej pozícii, alebo si nie je istý tým, aká ponuka práce je pre neho najvhodnejšia. Dávno minulé sú tie doby, kedy naši rodičia zotrvávali na jednom pracovnom mieste až do dôchodku. Aj keď možno takáto situácia mohla prinášať určité výhody v podobe istoty, na druhú stranu nevýhody, ktoré z toho vyplývali boli častokrát väčšie ako nevýhody. Ustrnutie na jednom mieste, nemožnosť profesného rozvoja a pod. .

Súčasná doba je však iná, vyžaduje si vysokú mieru zamestnaneckej flexibilty, nakoľko pracovný trh je vysoko turbulentným prostredím, kde prežijú len tí najprispôsobivejší. Kedysi sa dalo predpokladať, že študent skončil školu určitého zamerania a potom pokračoval v hľadaní pracovného miesta, ktoré by zodpovedalo tomu čo vyštudoval, čomu sa naučil. A na tomto mieste to mohol využívať. Kariérny koučing zahŕňa rôznorodé aktivity, a ich výber závisí od vás oboch - vás a kouča. Pre lepšiu predstavu spomenieme niektoré:


 
 • Definovanie vašej vízie - osobnej a kariérnej. Analýza momentálnych medzier. Stanovenie vašich nových cieľov, aj vzhľadom na biznis realitu. Práca s časovým harmonogramom a vypracovanie akčného plánu.

 • Spoznanie vlastných kariérnych preferencií a silných a slabých stránok - sebaanalýzou, sebahodnotiacimi cvičeniami, psychometrickým testovaním a rôznymi dotazníkmi. Zhrnutie analýz do finálneho jedného alebo dvoch kariérnych smerovaní. Upravenie cieľov.

 • Analýza konkrétneho sektora a pracovného trhu. Určenie stratégie oslovenia trhu. Príprava (tréning) na osobnú prezentáciu, tvorbu kontaktov a telefonickú konverzáciu nutnú pri komunikácii s personalistami.

 • Vytvorenie alebo pomoc pri tvorbe marketingových nástrojov pre profil koučovaného: životopisy, motivačné listy, žiadosti, blog/web, social-media profily atď. Oslovenie trhu kontaktovaním správnych osôb v sektore.

 • Výber a oslovenie agentúr a headhunterov a tréning v tom, ako s nimi pracovať.

 • Prieskum firiem, zoznam tzv "ABC zamestnávateľov". Oslovenie personalistov alebo líniového manažmentu.

 • Intenzívna príprava na pohovory - osobná, informačná a odborná.

 • Zhodnotenie ponúk a negociačný proces pred akceptáciou. Akceptácia a príprava na nové pracovné miesto.

 • Pri snahe o interné povýšenie: Analýza tímu, firmy a príležitostí. Príprava na samotný pohovor, berúc do úvahy internú politiku oddelenia.

 • Pri kariérnej zmene: Nájdenie nového správneho smeru. Určenie stratégie (rekvalifikácia, samoštúdium, tvorba kontaktov v novom sektore, nové kariérne materiály atď) a jej nasledovanie krok-za-krokom.

 • Problémy na pracovisku: spoločne riešime akékoľvek problémy, ktoré na pracovisku nastali.


 

Podobne ako v iných typoch koučingu je kariérny koučing podporným procesom v rámci ktorého Vám kouč pomáha pri objavovaní Vášho potenciálu a hľadaní profesie, kde by ste tento potenciál mohli najlepšie využiť. Nedáva Vám rady, ani Vás nepoučuje v tom, čo je pre Vás dobré alebo vhodné. Kouč je pre Vás partnerom, ktorý Vás sprevádza pri hľadaní toho čo je pre Vás najlepšie.