Obchodný koučing | Business coaching

 

Obchodný a predajný koučing

je určený pre obchodníkov, predajcov, obchodných reprezentantov, servisný personál, nákupcov alebo Sales manažérov - jednoducho pre všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu so sférou služieb, obchodu, či predaja. Dnešní zákazníci. Úspech závisí od ľudského faktora - od obchodných a predajných zručností, od odbornosti, miery komunikácie, nadštandardných zákazníckych vzťahov, kvality poskytovaných služieb atd. To všetko ovplyvňuje úspech či neúspech v dnešnom obchode.

Investícia do seba samého

je preto tá najdôležitejšia. Ponúkame Vám týmto rozvojové konzultácie, poradenstvo a koučing šitý priamo pre Vaše osobné potreby. Či už ste jednotlivec obchodník, majitel prevádzky, obchodný reprezentant či Sales manager riadiaci obchodný tím - viete, že úspech závisí aj od odborného vzdelávania. Preto Vám v tejto oblasti ponúkame možnosť tréningového / koučovacieho rozvoja.

Zvýšiť efektívnosť techník predaja a obchodu

vyhľadávanie zákazníkov, prvého kontaktu, prezentovanie produktov spoločnosti, prekonávanie námietok, oboznámiť sa s technikami zrkadlenia, identifikovanie rôznych typov zákazníkov. Koučing a Tréning predajných a obchodných zručností je určený pre predajcov, obchodných zástupcov, vedúcich obchodných oddelení a všetkých pracovníkov spoločnosti, od ktorých sa očakáva aktívny prístup k zákazníkom.

 
 

Cieľom obchodného koučingu

je okrem iného objasniť metódy a prístupy, ako predávať viac a lepšie, získavať zákazníkov aj objednávky, splniť stanovený plán predaja. Naučiť, ako tieto princípy šikovne využívať v bežnej praxi, pri jednaniach s novými aj opakovanými zákazníkmi. Zlepšiť potenciál predajcov, ako ich odhodlanie uspieť.

Obchodný koučing - je zostavený na základe teórie medzinárodne uznávaných odborníkov, ako aj skúseností úspešných predajcov a obchodných zástupcov prosperujúcich firiem. Každá téma školenia obsahuje prednášku, príklady a praktické cvičenie - podľa Vašich osobných potrieb.


 

Komu je kariérny koučing určený:

Každému kto uvažuje nad zmenou miesta či profesie, kariérnom raste, novej pozícii, alebo si nie je istý tým, aká ponuka práce je pre neho najvhodnejšia. Dávno minulé sú tie doby, kedy naši rodičia zotrvávali na jednom pracovnom mieste až do dôchodku. Aj keď možno takáto situácia mohla prinášať určité výhody v podobe istoty, na druhú stranu nevýhody, ktoré z toho vyplývali boli častokrát väčšie ako nevýhody. Ustrnutie na jednom mieste, nemožnosť profesného rozvoja a pod. .

Súčasná doba je však iná, vyžaduje si vysokú mieru zamestnaneckej flexibilty, nakoľko pracovný trh je vysoko turbulentným prostredím, kde prežijú len tí najprispôsobivejší. Kedysi sa dalo predpokladať, že študent skončil školu určitého zamerania a potom pokračoval v hľadaní pracovného miesta, ktoré by zodpovedalo tomu čo vyštudoval, čomu sa naučil. A na tomto mieste to mohol využívať. Kariérny koučing zahŕňa rôznorodé aktivity, a ich výber závisí od vás oboch - vás a kouča. Pre lepšiu predstavu spomenieme niektoré:


 

Z možných rozvojových tém vyberáme:

 • Čo rozhoduje o úspechu predajcov a obchodníkov

 • Fázy predajného rozhovoru, krok za krokom

 • Ako prísť a začať predajný rozhovor

 • Ako hovoriť o tovare a cene v pradaji či nákupe

 • Ako prekonávať námietky zákazníkov

 • Ako uzatvoriť predaj s následným predajom

 • Ako zaviesť do predaja systém

 • Ako telefonicky kontaktovať zákazníkov

 • Námietka „dodávateľa už máme“

 • Ako obhájiť vyššiu cenu

 • Ako jednať o zľave, bonusoch a výhodách

 • Porozumenie a vzťahy v predaji

 • Ako naštartovať úspešnejší predaj

 • Predajný cyklus – pohľad na predaj ako na postupnosť krokov, ktoré môžeme trénovať samostatne

 • Znalosť produktu – uvedomiť si, aká je dôležitá perfektná znalosť produktu, technických parametrov

 • Vyhľadávanie zákazníkov – techniky vyhľadávania zákazníkov, segmentácia

 • Prvý kontakt – zaujatie pri prvom kontakte, telefonický prvý kontakt

 • Zisťovanie potrieb – techniky kladenia otázok, predajný koučovací rozhovor

 • Prezentácia produktu – aký úžitok prinesie náš produkt zákazníkovi

 • Prekonávanie námietok – príprava na námietky a technika ich prekonávania

 • Uzatváranie obchodu – priebeh záujmu o produkt v čase, technika potvrdzovania, nákupné signály, techniky uzatvárania

 • Starostlivosť o zákazníka – dôležitosť starostlivosti o zákazníkov, spôsoby starostlivosti o zákazníkov

 • Psychologické aspekty predaja – tri línie predaja, systémová, psychologická, komunikačná, signály a indikátory.

 • Technika zrkadlenia – budovanie vzťahu so zákazníkom, verbálne zrkadlenie, neverbálne zrkadlenie, senzorické typy zákazníkov

 • Identifikácia kúpnych motivácií – identifikácia preferencií výberu.

 • Identifikácia typov zákazníkov – základná typológia zákazníkov, ako ich identifikovať, ako s nimi jednať

 • Vyrovnávanie sa so záťažou (stresom) pri obchodnej činnosti – stupne záťaže, druhy záťaže, protizáťažový program


 

Predajný a obchodný koučing - môže predajca alebo obchodník absolvovať individuálne ("One-onOne" systém) v skupine predajcov rôznych firiem, formou otvoreného školenia, alebo v spolu so svojimi kolegami, formou firemného školenia. Ak ste majitelom obchodných prevádzok a potrebujete vyškoliť predajcov postupne alebo len niektorých - využite otvorenú formu tohto koučongového školenia. Takéto koučingové školenie má vždy štandardný program. Vaši predajcovia ho môžu absolvovať naraz, ako dvojdňové, alebo podľa potreby, ako jednodňové školenie. Otvorenou formou organizujeme toto školenie raz mesačne. Keď chcete vyškoliť predajný tím naraz, využite firemnú formu školenia. Program takéhoto školenia ušijeme na mieru vašich špecifických potrieb. Môže ísť o poldňové, jednodňové alebo aj viacdňové koučovacie školenie. Obsah tém prispôsobíme reálnej praxi vašich predajcov. Miesto a dátum koučingového školenia je tiež vecou vašej voľby.